En dag på Lilla Gärdet

7.30 Förskolan öppnar
8.00–9.00 Vi tar emot ute på vår gård – Aktiviteter i 2–3 lärarledda stationer utomhus: Rörelse, Bygg o konstruktion, Skapande
9.00–10.30 Projektarbete och aktiviteter utifrån de 3 prioriterade läroplansmålen för läsåret och veckoplaneringen
10.45–11.15 lunch i matsalen för Humlan
11.30–12.00 lunch i matsalen för Igelkotten 
Vila och avkoppling 
12.30–14.00 Aktiviteter i mindre grupper – inne och ute
13.45–14.30 Mellanmål i buffé serveras i matsalen för båda avdelningarna
15.00–16.30 Aktiviteter i 2–3 lärarledda stationer utomhus: Rörelse, Bygg o konstruktion, Skapande.
17.30 Förskolan stänger